Anneborg

Vi som bor här idag heter Lisbeth och Ronald Caous. Vi flyttade till Hälsö strax efter att vi köpt huset 2004.

Huset byggdes i sin ursprungliga form c:a 1860 och har ägts av samma familj i fyra generationer, fram till vi köpte huset. De som byggde huset kallades Sneppe-Janne och Anna-mor. Janne kom från Snipen på Tjörn. Huset har fått sitt namn efter Anna och heter Anneborg i fastighetsregistret. När vi köpte huset hade Anna-Lisa Karlsson, året innan, flyttat till Bergmans och huset ägdes nu av hennes tre döttrar Britt, Siv och Anne-Sofie. Anna-Lisa var dotter till Olivia och Job. Olivia var dotter till Sneppe-Janne och Anne-Mor.

När vi köpte huset var vi helt på det klara med att vi skulle renovera huset och att vi i möjligaste mån skulle eftersträva en genuin skärgårdskaraktär på huset. Vi förberedde oss under c:a ett år och ombyggnationen tog knappt två år. Under tio månader var huset helt obeboeligt. Redan under första året gjordes dock några förändringar. Exempelvis installerades bergvärme redan ett par månader efter tillträdet till huset.

Förutsättningarna var inte så goda för en försiktig renovering. Huset har byggts om i flera omgångar, för att passa de boende genom åren. Bland annat höjdes huset en knappt meter på trettiotalet och källaren har sprängts ut, kanske i samband med att man fick avlopp på sextiotalet. Ombyggnationerna och eterniten gjorde till slut att huset förlorade sin ursprungliga skärgårdskaraktär. Även takkonstruktionen och bjälklagen hade genom ombyggnaderna försvagats avsevärt. Detta ledde till att vi tog ett drastiskt beslut. Övervåningen revs helt, bjälklagen byttes och den murade skorstenen revs. Besiktningsmannen hade vid köpet allvarliga anmärkningar på verandan så även den revs.

Utseendemässigt har vi eftersträvat de klassiska idealen för skärgårdshus: symmetri och intressanta, tidstypiska, lokala utsmyckningar i snickerierna. Vi har haft god hjälp med detta av vår ansvarige snickare, som är född och uppvuxen i kommunen, men också av åtskilliga studiebesök längs kustsamhällena. Ett annat viktigt mål har varit att nedervåningen ska ha hög tillgänglighet och därför gjordes en separat entré i markplan till denna.

Som Anneborg såg ut när vi köpte det, 2004
Här är huset nästan klart, hösten 2007.
Såväl hus som trädgård var kraftigt eftersatt vid tiden för köpet.
Nu har vi försökt att skapa olika rum och lite gårdskänsla.