söndag 26 september 2010

Hummertider

Tyvärr kommer jag inte att vara med vid hummerpremiären i år heller, då mitt arbete lägger hinder i vägen. Näste veckohelg reser vi dessutom bort så det lär dröja något innan tinerna kommer i. En sak som alltid är intressant, är vad man ska använda för agn. Häromkring använder gubbarna uteslutande saltad makrill. Bekanta på Fotö vet jag använder laxhuvuden och vad jag vet är även salt sill gångbart härute. Desto intressantare förslag hörde och såg jag på teve idag, då en gubbe satt och agnade sina tinor med kattmatsburkar, som han slog hål i med en kniv. På mitt arbete har jag en kollega som är "storfiskare" och han agnar med hundmat - Frolic - samt vad fisk han har tilgängligt. Eftersom jag har ont om saltad fisk låter det frestande att testa hund- och kattmatsvarianten. När det gäller reglerna för fisket så kunde man läsa lite om det i GP, men de hade inte med kravet på ryggsköldslängden och att man inte får ta ramhonor. Själv kollar jag på Fiskeriverkets hemsida innan fisket.

Inför 1 oktober

I dag på eftermiddagen hade vi en avstämning, i gruppen som numera kallas kwiagruppen, angående kommunens Programplan för Hälsö. Vi samlades i lillskolan och 30 engagerade personer infann sig. Vad som är kännt finns det fem grupper som sammanställer synpunkter. Utöver kwiagruppen är det Hamnföreningen, Hälsö vänner, Brunnsbacken, med Folke i spetsen, samt Långa vikens hamnförening. Jag är medlem i samtliga tre föreningar och ingår i kwiagruppen varför det blivit en del diskussioner och remissarbete.

Under dagens möte fick vi en genomgång av de synpunkter som Långa vikens hamnförening har och de olika listorna som upprättats kunde skrivas på under mötet. Senkomna synpunkter hanteras genom att texterna är tillgängliga digitalt och att man då kan justera texten, efter eget önskemål, för att sedan lämna det som ett eget förslag.

Nu ser vi fram emot att nämndens ordförande håller sitt löfte och genomför ett nytt informationsmöte i november.

Innan informationsmötet arbetade vi lite på ytan allra längst upp på tomten. Träd och buskar kom i jorden igår och nu var det lite efterarbete med aterställa markytan. Det var en hel del jobb med att gräva upp sten och forsla bort stenen till hamnen. Därefter har vi återfyllt med 750 liter harpad jord, där planteringsgroparna för träd och buskar grävts. Vi gjordde också lite justeringar av stenpartiet. Trädgårdens övre del består nu av örtagården, smultronstället och fruktträdgården. Låter väl trevligt, eller hur.

Fruktträdgården börjar ta form
Det återstår en del arbete i fruktträdgården. Dels ska vi hitta en svarta vinbärsbuske som vi vill ha och dels ska vi ha ett komposthörn. Lite sten ska flyttas och marken städas från sten som vi sparat för eventuellt behov. Jag ska göra klart trappan, som hittills är provisorsiak och funderar även på att göra en handledare till den. Vi har också köpt in en del belysning, som vi hoppas få på plats. Det finns alltså lite kvar att göra.

fredag 24 september 2010

Tissel & tassel

Kommunens storvulna planer för våra holmar och skär har inneburit att de senaste dagarna och veckorna har fyllts med korrekturläsningar, möten och telefonöverläggningar. Själv har jag läst och lämnat synpunkter på det mesta som jag fått ta del av. Några stycken av oss, med bra pennföring, har åtagit sig att skriva. Dessutom får man självklart och uppmanas till att även skriva egna inlagor. Det som Hamnföreningen och det som fastighetsägarna på hôvvet och i kwia gemensamt tar fram, kommer den som så önskar att kunna skriva under, på en bilagd namnlista. Hamnföreningens synpunkter finns nu att läsa på föreningens hemsida och namnlistan kommer att hängas i postlokalen, troligtvis nu inför helgen. Den andra listan kommer en person att gå runt med, för underskrift. När det gäller skrivelsen för området runt södra delen av kwia kan denna fås elektroniskt, om man vill lägga till, eller ta bort delar, för att sedan lämnas som en egen inlaga. Jag kan vara behjälplig att förmedla denna vid behov. När det gäller Hälsö vänners inlaga så är den skriven och Hamnföreningen fick vid det extra mötet i måndags ta del av denna, genom företrädare från Hälsö vänner.

Den 1 oktober ska synpunkterna vara lämnade till Öckerö kommun och någon gång i november har kommunen lovat hälsöborna ett nytt möte, där man visar hur man tagit hänsyn till våra synpunkter. Efter detta kommer planarbetet att fortskrida med aktuell detaljplanläggning.

tisdag 21 september 2010

Plan för hamnplan

I går kväll träffades Hälsö fiskehamnsförening för en genomgång och diskussion om Planprogrammet och de förslag som hamnföreningen, Hälsö vänner och enskilda initiativtagare hade i ärendet. En sak som förvånade alla var den dåliga samordningen med Översiktsplanen, som uppdaterades för bara några år sedan. Exempelvis är de delar av Stuvö som nu föreslås för vinteruppställningsplatser för båtar, i den reserverad som utvecklingsområde för bebyggelse. Någon sa att vänsterhanden inte visste vad högerhanden gjorde. Mötet var också helt eniga i det olämpliga att förlägga en hög byggnad på tvären, nere i hamnen, på nuvarande busshållplats.

Ett förslag som lämnades av en enskild person gällde utvecklingen av Bastholmen. I Programplanen talas om att flytta båtarna från vinteruppställningsplatserna, för att ge plats åt t ex husbilar. Något som redan idag görs, då husbilar kan nyttja platsen på sommaren, när båtarna är i sjön. Programplanen verkar här ovanligt ogenomtänkt. Istället för att "annonsera" hamnen mot sjön med ett spa eller flotta villor, borde det utgöras av en inbjudande strandpromenad med grill-, bad- och sittplatser. Gärna ett inbjudande trädäck längs östra stranden.  Det skulle få många fritidsbåtar att gira in i hamnen för natthugg.

Thore kommer nu att sammanställa inkomna synpunkter och lägga ut dessa på hamnens hemsida. Den som önskar kan sedan skriva under, innan den lämas till kommunen 1 oktober. Troligtvis kommer listan att hängas i postlokalen.

måndag 20 september 2010

Oklart läge

Valutgången i Öckerö har speglat ett missnöje i skolfrågan, enligt GP. Men det har tyvärr också inneburit ett oklart läge. Sent i går kväll, när alla valdistrikt var räknade, fördelade sig mandaten med 20 till Borgerlig samverkan, dvs M och KD, 20 för de övriga (S, FP, M, V). SD kommer in med 1 mandat och blir således vågmästare. Sannolikheten att det ska sluta så här är nog inte särskilt stor. Jag talade med kommunalrådet för ett tag sedan och han berättade redan då att samtal om ett förnyat samarbete pågick. Om så sker får Borgerlig samverkan egen majoritet. Siffrorna har jag hämtat från Valmyndighetens hemsida.

söndag 19 september 2010

Valdag på Hälsö

Idag är det valdag och vi brukar alltid rösta på valdagen, så också i år. På väg till röstlokalen i förskolan på Stuvö gick vi vägen om kwia för att titta närmare konsekvenserna av den förändring av vägsträckning som föreslogs i kommunens programplan. Vi hade ett uppföljande möte i går, för oss som bor på hôvvet eller i kwia. Vi diskuterade den information vi fick på kommunens informationsträff och hur vi skulle gå vidare. Hamnföreningen har sitt möte på måndag och eftersom några av oss kommer att gå dit så bokade vi ett nytt möte nästa söndag, för en slutlig avstämning av den gemensamma skrivelse som förbereds och som ska vara kommunen tillhanda senast 1 oktober. Det som står klart hittills är att vi inte vill ha några nya fastigheter på hamnplan, men i övrigt är vi öppna för förändringarna vad avser kajer, båtplatser, badplats m. m. För egen del tror jag att kommunen måste kunna balansera kostnaderna som uppstår genom upprustningen. Hur det ska ske är det knepiga.

När vi kom fram till vallokalen möttes vi av en ovanlig syn - bilar, precis överallt! Det var intressant, dels mot bakgrund av att parkeringsproblematiken i programplanen är kanske planens svagaste länk, dels att området är precis där man nyligen tagit beslut om att bygga den nya skolan och eventuellt lägga vinteruppställnig av båtar, enligt programplanen. Här krävs helt klart mer tänk.
Parkeringskaos vid förskolan på självaste valdagen
Nu var det inte röstare som orsakade parkeringskaoset, utan en fotbollscup på Hälsö BK fotbollsplan, som ligger på andra sidan vägen, vid vallokalen. Planen vimlade av knattar och deras föräldrar. Kändes lite speciellt, faktiskt. Tänk, vilket ideellt arbete sådana föreningar lägger ner. Vi stöttar föreningens verksamhet genom ett medlemsskap och ytterligare ett bidrag i samband med Stjärnan. Det borde fler göra.

Hemma igen åkte overallen på, trots helgdag och valdag. Det är bråda dagar. Kära L klippte gräs och plockade äpplen, som blir äpplemos. Troligtvis ställer vi undan trädgårdsmöblerna, om de hinner torka upp mellan skurarna. Jag hade också planerat att segla ner Stella till Fotö, men vädret inbjuder inte till det. Det är blåsigt och, som sagt, lite för tätt mellan skurarna. Istället blev det nu lite arbete med räcket, som ännu inte var klart. Nu är allt på plats, men jag ska limma och proppa hålet i ändan. Sedan är det helt klart.
Räcket skapar rumsavgränsning
Det blev en stolpe över och ett par meter av röret. Jag funderar nu på om jag ska göra ett trappräcke av det, vid trappan jag gjort av natursten. Det kan nog bli både snyggt och funktionellt.

onsdag 15 september 2010

Hummerstormen är här

Jag har varit lite stressad av att det snart är hummertid och redskapen fortfarande inte är genomgångna. Faktiskt trodde jag att det var premiär redan på måndag, men en bekant påpekade att det i GP framgick att premiären var först den 27 september i år. Det är det ingen som berättat för vädermakterna. Hummerstormen är redan här. Sist det begav sig satt kära L och jag kuberna alldeles utanför långa viga. I år skulle jag gärna vilja få ut dem på yttre vatten. Vi hade visserligen tur och fick en riktig baddare, men några stycken till hade väl suttit fint.

För fisket är det tänkt att lillbåten ska användas och en eller flera goda vänner. Det är ett slitsamt jobb att dra upp fulla tinor :-)

tisdag 14 september 2010

Hälsöborna går man ur huse

Idag var vi inbjudna till Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte angående det programförslag nämnden låtit ta fram. Ett sextiotal Hälsöbor hade hörsammat inbjudan och det var en engagerad skara som ställde många frågor till ordföranden, Mats Torgeby - som förresten också är Hälsöbo - och de involverade arkitekterna. Även förvaltningschefen deltog, liksom nämndsekreterare och planarkitekten. En bra uppslutning, även från kommunen, alltså.

Några av de intresserade Hälsöborna
Programmet presenterades av byråns konsulter och en mängd frågor och ifrågasättanden framfördes. Stämningen var positiv, mycket tack vare Mats övertygande försäkran om att sista ordet på intet sätt var sagt, att det tvärtom var ett första idéutkast vi tog del av. Samtidigt var vi flera som framförde att det vore en god idé att göra ett omtag, så att den klokskap och kreativitet som finns hos Hälsöborna kom programmet till godo och att härigenom också fick en bättre demokratisk förankring. Här misslyckades vi och är nu tvingade att lämna våra synpunkter skrifligen, senast 1 oktober. Tore, hamnföreningens ordförande inbjöd hamnföreningens medlemmar till ett rådslag den 20:e september. Närmare anvisningar om tid och plats finns i postlokalen. Då ska frågor rörande hamnområdet och förslagen i Programmet och som rör hamnen dryftas. Vi som bor runt Kwia träffas i Lillskolan igen på lördag kl 17. Vi ska då försöka sammanfatta våra synpunkter i skrivelseform.

Mats Torgeby lovade oss ett nytt möte efter att konsulterna bearbetat inkomna synpunkter och förslag. Detta möte kan vi förvänta oss en bit in i november. Efter detta tar planarbetete vid, dvs arbetet med detaljplanerna i de olika delarna av samhället. Grundprincipen för denna rätt så kostsamma process är att den ska vara finansierad, vilket i praktiken innebär att de olika intressenterna (Benholm, Hälsö vänner, Hamnföreningen och kommunen) ska stå för dessa kostnader. För kommunens del var man tydlig med att det kunde innebära försäljnuing av byggrätter, bl a i Kwia.

måndag 13 september 2010

Mobilisering II

Till mötet i Lillskolan kom ett drygt tjugotal personer, med anknytning till södra delen av Kwia. Syftet var att diskutera kommunens utvecklingsplaner för Hälsö. Särskilt planerna för Kwia.
Hur kommer vår välkända "sky line" att förändras?
Vi som var där var rörande överens om att kommunens planer inte delades av Hälsöborna. Det fanns flera frågetecken kring hur kommunen avsåg ändra användningen av hamnplan, från ett område dit alla har tillträde, till ett område med nya tomter för fastigheter som begränsar tillträdet, minskar parkeringsytor och dessutom blir till olägenhet för många boende i området.

Här behövs en trappa för tillgängligheten till huset, inte ett nytt hus framför, som låser in befintliga hus
Vi enades om följande:

Efter informationsmötet den 14 september ska vi skriva inlagor till kommunen, angående de invändningar vi har. Dessa ska vara ankomna till kommunen 1 oktober. De som vill får hjälp med skrivandet.

Ansvarig politiker kontaktas för att säkerställa närvaro den 14: e och är även välkommen att delta i kommande möten i Lillskolan. (Mats Torgeby och planarkitekten kommer att delta den 14:e)

Nytt möte i Lillskolan på lördag kl 17. Alla intresserade är välkomna att delta. Vi kommer även att genomföra ett sammanfattande möte helgen därpå, inför den eventuella inlämningen av inlagorna.

lördag 11 september 2010

Mobilisering


Idag tittade en granne förbi och informerade om ett spontant möte i lillskolan i morgon eftermiddag. Agendan är att prata oss samman om hur vi ska förhålla oss till utvecklingsplanen för Hälsö hamn, Bastholmen och Kwia. Syftet med det är ett gemensamt förhållningssätt vid kommunens informationsmöte den 14:e. Jag återkommer med en rapportering.

måndag 6 september 2010

Äldreomsorg i förvandling

Den snabba utvecklingen inom IT och demografiska förändringar, med en växande andel äldre i befolkningen, gör att nya lösningar ständigt prövas och ibland införs inom äldreomsorgen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har också blivit en dörröppnare, då detta ofta krävt nya metoder för uppföljning av kvaliten i de tjänster som levereras. Metoder för de insatser, av omvårdnads- och servicekaraktär, som ska utföras omprövas ständigt och nya metoder testas, eftersom de är personalintensiva och därmed kostsamma. I Katrineholm testas en "robot" och i Backa, Göteborg testas webkameror hos fyra personer. Dessa slipper därmed ett störande besök, en eller flera gånger per natt. Baksidan är det integritetsintrång som en kamera i sovrummet innebär. Just detta tar Rick Falkvinge, Piratpartiets ledare, fasta på i sin blogg. När ställningstaganden av detta slag görs med en enda utgångspunkt - integriteten - blir det orimligt.

När jag på uppdrag av HSB Göteborg och Telia, för några år sedan fick uppdraget att ta fram en plattform för framtidens bostäder var IT en självklar del av det koncept som arbetades fram. Konceptet hade idén "en bostad för livet" som förebild. Det vill säga, hela livet. Både som fullt funktionsduglig och med omfattande nedsättning av funktionsförmågan. Integriteten var en självklarhet och baserades på egenmakt. Någon "övervakning" av en odefinierbar institution var aldrig någon del av konceptet.

Sedan dess har sociala medier gjort ett kraftfullt intåg, Skype för kommunikation med avlägsna släktingar och vänner är en självklarhet, flickr för att dela med sig av sina fotografier och så vidare, i ett tempo som är nästan orimligt högt. Att då bli vid sin läst i den kommunala kärnverksamheten tycks inte bara oklokt, det är nonchalant mot dem den är till för. Man kan för jämförelsens skull fråga sig vad eleverna skulle säga om man inte fick använda datorer i skolarbetet!
Även i vår lilla kommun förekommer utveckling av verksamheten med IT och man har till exempel infört digitala pennor för dokumentation i hemtjänsten. I en glesbygdskommun som vår, där kommunikationer inte alltid är självklara och givna, är webbkameror för exempelvis tillsyn nattetid en motiverad lösning.

onsdag 1 september 2010

En grön ö

Nej, jag tänker inte på Irland. Öckerö kommun har ett mycket ambitiöst miljömål uppsatt inom ramen för agenda 2020. Det är bra, men inte helt okontroversiellt. En planerad vindkraftpark sätter eld på debatten, bland annat. Men man gör andra saker som också är bra för miljön. En elbilpool har precis presenterats på kommunens hemsida och man har arbetat genom sitt politiska inflytande i Västtrafik för att öka resandet med kollektivtrafiken. Idag såg jag för första gången en av de dubbeldäckare som ersatt de gamla direktbussarna. Tyvärr stannar inte bussarna någonstans innan Älvsborgsbron, så att byte till bussar som går mot Frölunda och vidare mot Mölndal kan göras. Det tror jag skulle uppskattas. Kära L har varit i kontakt med kommunen och ställt frågan, som vidarebefordrats till Västtrafik, som - hör och häpna - kommer att titta på detta. Bra! Så långt.

En  annan positiv miljöpåverkande faktor är kommunens återvinning, som är välutvecklad och välbesökt. Kan läget ha med det att göra?
Sveriges vackrast belägna återvinningscentral?
Ser ni kökssoffan? Gissa om kära L var sugen på att släpa hem den. Som tur var, var den i dåligt skick.