fredag 14 augusti 2009

Var optimist - en framgångsrik strategi?

Jag har vid ett par tillfällen kritiserats av kommunstyrelsens ordförande, Arne Lernhag, för att inta en pessimistisk hållning i sysselsättningsproblematiken. Lösningen finns tydligen i att vara positiv. Kritiken har också omfattat att jag tagit intryck av "experter" i mina analyser och att dessa ändå skulle vara fel, eftersom samma experter inte kunde förutse finanskrisen eller dess omfattning. Dvs. att jag ägnade mig åt spekulationer som bara förvärrade situationen - en olyckskorp. Nu väljer Arne Lernhag, när tongångarna andas att slutet på finanskrisen kan anas, att själv lyssna på experterna. Snygg vändning, men en aning provokativ.

Efter Arne Lernhags senare inlägg i hans blogg har jag letat upp lite fakta från Arbetsförmedlingens webbplats. Siffrorna nedan avser Öckerö kommun juli 08 - juli 09.

Antal nyanmälda platser har minskat med 52 %.

Antal arbetslösa har ökat med 110 % och gruppen långtidsarbetslösa ökar med 180 %.

För riket i sin helhet är arbetslösheten nu på de nivåer jag förutsade i mina inlägg, dvs. i närheten av 10 %. Jag är övertygad om att min inställning inte har ett dugg med detta att göra.

3 kommentarer:

 1. Jag tror heller inte att Ronald Caous inställning påverkar någon.

  SvaraRadera
 2. Jag har i mina ganska få debattinlägg försökt att hålla mig sakligt och utan att hänge mig åt personangrepp, även då jag beskyllts för ryktesspridning och lögn. Trots att jag redovisat informationskällorna för mina utsagor och slutsatser och mina "rykten" dessutom öppet konfirmerats i bl a Torslandatidningen av företrädare för FP, har jag inte fått någon som helst upprättelse, utan endast tystnad från Arne Lernhag. I min värld är kommunalrådsämbetet det finaste förtroendeuppdrag man kan inneha, eftersom det finns en närhetsprincip och hög grad av personligt ansvarstagande i det uppdraget. Att då bemötas av en kommentar, som kommunalrådet här lämnar, är inte bara förvånande, utan också onödigt, då jag är väl medveten om att jag är en enkel kommuninnevånare och inte har det inflytande på kommunen som Arne Lernhag har. Jag har i mina inlägg redovisat såväl "ris som ros" för den politik som förs och har aldrig sett mig som någon antagonist. En ärligt menad fråga, Arne Lernhag: tål inte "Borgerlig allians" en kritisk granskning utan att sänka sig till nedlåtande kommentarer som denna?

  SvaraRadera
 3. Problemet med Din diskussion angående FP är att jag redovisade de fakta som finns utifrån vad jag själv varit med om. Trots detta så framhärdar Du på grundval av olika rykten och insändare. Återigen säger jag att det är så att FP öppet ljuger om man påstår att man påverkat oss i beslutet om skolorna. Detta vet jag eftersom jag faktiskt deltagit i de möten vi haft där FP i början var med så länge man var med i majoriteten. Inte någon gång har vi varit oense angående beslutet. Att då påstå att det är tack vare FP som beslutet blev vad det blev är inget annat än en ren lögn!

  I övrigt har jag inga problem med kritik mot den politik som jag är med och utformar. Det torde framgå av de otaliga svar som gett på Dina olika påståenden. Jag kan också tycka att Du har svårt att ta åt Dig min argumentation utan att Du envist hänger Dig kvar i olika ordklyverier.

  Jag föredrar att se glaset som halvfullt, Du ser det som halvtomt. Inget är rätt eller fel, det är bara olika synsätt

  Om Du kallar det ett personangrepp när jag håller med Dig om vad Du påstår så får det faktiskt stå helt hållet för Dig.

  SvaraRadera