lördag 31 oktober 2009

Stenpartiet - förr och nu

Här kan du se två bilder av stenpartiet, eller rättare sagt hur det såg ut innan det blev ett stenparti och nu. I bakgrunden, på bilden till vänster, skymtar man också det pågående projektet med trädäcket.Man kan också se att Hagtornet tidigare stod på "fel" sida om det gamla staketet. I samband med att vi gjorde en ny mur och staket rättade vi till det så att det bättre sammanföll med vår tomtgräns än tidigare. Det blev bättre på bägge sider om staketet, vill jag påstå.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar