tisdag 14 april 2009

Fråga barnen, eller föräldrarna

Öckerö kommun överväger att stänga tre skolor. Inte vilka som helst. Det är skolor för barn från sex år till tolv år. Skulle skolorna stänga skall dessa sexåringar åka färja och skolskjuts, för att gå i skola ihop med sextonåringar. Några saker bara:

1. vore det inte bättre att sextonåringarna fick åka färja och skolskjuts?
2. barnkonventionen, som Sverige undertecknat - gäller den inte för barnen som bor på de drabbade öarna?
3. om en förälder kan välja att flytta till en ö med skola, eller en ö utan skola - vad blir då valet?
4. om kommunen vill växa till 15, 16 tusen invånare, är det då en bra strategi att lägga ner skolor?
5. kan föräldrar antas veta och kunna något om vilken miljö de önskar för sina barn, varför bjuds de inte in i dialogen, som när man skall utveckla en hamnpplan på Klôva?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar