fredag 24 april 2009

Optimism eller naivism?

Kommunens starke man, kommunalrådet Arne Lernhag, har i sin blog beskrivit de flesta experter, ekonomiska kommentatorer, Anders Borg samt konjunkturinstitutet och undertecknad som "olyckskorpar". Att vi istället för 5 % arbetslöshet borde tänka att, 95 % har jobb. Det är ju jättebra, men Arne verkar inte lita på någon annan analys än sin egen och det tycker jag är mycket riskabelt. Idag har Volvo presenterat sitt sämsta kvartal i mannaminne. Sex miljarder back, 12 miljarder sämre än motsvarande kvartal för ett år sedan. Om man skall tro Arne så är det bara inbillning och inget att bry sig om. Och förrreten så gick Volvo PV bara två miljarder back samma kvartal.

När man i DN, GP, DI med flera namnkunniga medier allt som oftast läser att "...ingen nu levande människa i vuxen ålder har tidigare upplevt en lika djup ekonomsk kris", väljer Arne att bortse från detta och som konsekvens kanske inte vara tillräckligt beredd att handla, när det behövs.

8 kommentarer:

 1. Ronald väljer tydligen att missuppfatta mig medvetet. Mitt inlägg avsåg att inte fastna i de mest pessimistiska tongångarna vilket bl.a. media hjälper till med. Att vara optimist innebär inte att man inte är beredd att handla för framtiden eller att man bortser från att ta prognoser på allvar. Det behövs helt enkelt ibland en motpol till de pessimistiska tongångar som media spekulerar i och som Ronald hjälper till med.

  SvaraRadera
 2. Det bästa underlaget för en förändring är fakta på bordet. Det har inte med varken optimism eller pessimism att göra. Jag har svårt att tro att jag bidrar till någon pessimism genom att förhålla mig till de fakta som finns för handen. Arne får gärna leda i bevis att jag bidragit till någon pessimism. Jag tycker att regeringen gör bra saker, men också mindre bra saker. Detta har jag, om jag minns rätt, också uttryckt i Arnes blog.

  SvaraRadera
 3. Fakta är faktiskt hur det är idag. Fakta är inte som Ronald tror, att man tror att arbetslösheten skall bli 10 - 12 %. Det är spekulationer. Olika experter spekulerar i hur det kommer att bli. Nu verkar det som om de försöker att överträffa varandra i negativism. Samma experter som idag är tvärsäkra hade för ett år sedan ingen aning om att vi skulle få en sådan snabb konjunkturnedgång. Jag föredrar, tydligen i motsats till Dig, att se ljust på framtiden.

  SvaraRadera
 4. Det som du kallar fakta kallar jag nuläge. När det gäller den troliga utvecklingen av arbetslösheten är det inte media som gör de analyserna utan mycket kompetenta myndigheter, vilkas slutsatser jag förhåller mig till. Jag vill också tillägga att jag också ser ljust på framtiden, det var inte det saken gällde.

  SvaraRadera
 5. Så fakta är för Ronald Caous när kompetenta myndigheter siar om framtiden. Samma myndigheter som tidigare haft fel när det gäller spådomar. Slutsats: Om en kompetent myndighet säger att arbetslösheten kommer att vara 10 % år 2012 så är detta fakta för Ronald Caous.

  SvaraRadera
 6. Nu tror jag du skojar med mig Arne (eller så har du surnat till?).

  Fakta är det underlag man har till hands för att dra slutsatser om framtiden. Dit hör naturligtvis nuläget. I nuläget ingår t ex antal personer som är varslade. Genom erfarenheter från tidigare liknande händelser kan således, med dessa FAKTA som UNDERLAG troliga händelseförlopp förutsägas. När myndigheter radar upp samma slutsatser kan man, om man är klok, anta att det kan ligga något i detta. I varje fall som sämsta tänkbara händelseutveckling och vidta förberedelser för detta. Detta brukar kallas HANDLINGSBEREDSKAP. Att istället bortse från detta och förpassa det till kategorin pessimism anser jag vara oklokt. Jag, liksom du Arne, hoppas självklart att det värsta scenariot aldrig blir verklighet. Jag, men inte du, tycker att man skall ha en handlingsplan för värsta tänkbara scenario.

  SvaraRadera
 7. Så här skrev jag från början i min blogg:
  "Eftersom en hel del av krisen skapas genom förväntningar anser jag att det är bättre att vi intar en positivare tongång när det gäller framtiden. Istället för 5 % arbetslöshet så är det ju faktiskt så att 95 % har arbete."
  Jag står fortfarande för att en hel del av denna kris är skapad av negativa förväntningar. Detta bekräftas också av s.k. experter. Att som Ronald påstå att jag saknar handlingsberedskap för att jag inte vill falla in i dessa negativa framtidsscenarier är bara befängt.

  SvaraRadera
 8. Efterom du inte ställer upp på "experternas" analyser förstår jag inte hur du smatidigt kan ha en handlingsplan för det scenariot som de anser troligt. Det var ju bara "spekulationer" och "spådomar". Hur skall du ha det Arne?

  SvaraRadera