torsdag 27 oktober 2011

eHälsa

Idag är jag i Stockholm, för att ta del i konferensen Nationell eHälsa. Det är många deltagare/talare från Regeringskansliet. Det är en viktig fråga och ett gigantiskt problem, att nuvarande vårdformers, med tillhörande strukturella förutsättningar, ser ut som en gökunge, vars enorma kostnadsökningar tar allt större andel av samhällets samlade resurser i anspråk. Finns det sätt att bedriva vården till lägre kostnad, med IT? Kan vi "leva med den" sortens vård, som detta innebär.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar