onsdag 6 oktober 2010

Folkpartiet öarnas vinnare

I Torslandatidningen kunde vi förra veckan läsa att Folkpartiet var öarnas vinnare. Jag kan nog drista mig att lägga till ett "överlägsna". På Fotö gick man exempelvis från 6 - 7 procent till runt 45. Det kan man kalla övertygande. Totalt i kommunen kan man se tydliga samband mellan framgångarna och Folkpartiets ställningstagande för de små skolorna på de små öarna, samtidigt som det var en icke-fråga på våra stora öar, som knappast drabbades av majoritetens skolpolitik. Väljarna hade alltså belönat Folkpartiets för dess ställningstagande. Den analysen gör man även själva, enligt intervjun med Ingvar Svensson.

Trots detta förhandlar man återigen med Moderaterna om att ingå i majoriteten. Frågan uppstår självklart: kommer Folkpartiet att tillåtas driva sin uppfattning i skolfrågan? Jag hoppas innerligt att man gör det. Riv i så fall upp det tagna beslutet innan det är alldeles för sent! Att överge sin ståndpunkt och falla in under Moderaternas vinande partipiska är ett svek mot alla som markerat sitt ogillande mot nedläggningarna av de mindre skolornas mellanstadier. Folkpartiet borde i så fall hellre överväga möjligheten att driva sin politik från opposition än att låta sig frestas av "köttgrytorna".

0 kommentarer:

Skicka en kommentar