måndag 13 december 2010

Annat var det förr


Kära L har en bok med gamla flygbilder i, bland andra ett över Hälsö. Bilden är tagen 1930. En sommarbild, ser det ut som. Man kan lätt urskilja hus och stigar. Några vägar fanns knappt och där Postvägen går i dag är det bara berg. Anneborg hade ännu inte fått sina "taklyft" och man ser tydligt vår sjöbod, där lillbåten nu är uppställd för vintern. Inga staket någonstans. Långa viga ser helt annorlunda ut, med ekor på båda sidor. Man ser att flera hus har svinhus och det är en liten bro över till Bastholmen. Ju längre man tittar på bilden, ju mer upptäcker man hur hamnen har utvecklats. Detta har skett med klokskap, med allas möjlighet att påverka och byns bästa för ögonen.

På onsdag ska vi till kommunhuset igen, för att lyssna på kommunens planer för framtiden. Vår känsla av delaktighet har redan fått sig en törn av den märkliga processen som varit hittills. Det är bara att hoppas att de tagit till sig av alla synpunkter som lämnats.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar