söndag 5 december 2010

Nytt informationsmöte

Tidigare i höst kallade kommunen till ett informationsmöte angående en pågående utvecklingsplan för hamnområdena på Hälsö. Planen har varit ute på samråd och en mängd synpunkter har lämnats. Dessa fick vi chansen att ventilera vid informationsmötet och kommunen lovade att ta hänsyn till synpunkterna och revidera utvecklingsplanen. Vi som var där önskade att kommunen kallade till ett nytt möte för att förklara hur man tagit in våra synpunkter i planen. Mötet bestämdes till "någon gång i november".

Då vi inte inte hade hört något i mitten av november och två veckors varsel kan anses rimligt skrev jag till samhällsbyggnadsnämnden och till ordföranden för att fråga vad som hände i ärendet. Jag fick svar av planarkitekten häromdagen:

Hej Ronald!

Nu har vi bestämt datum för infomötet om programmet för Hälsö hamnar. Mötet blir onsdagen den 15 december klockan 18.00-20.00 i Öckerösalen vån. 3, Kommunhuset.

Jag har idag satt upp en lapp om detta i postrummet på Hälsö. Information kommer även snart att finnas på hemsidan.

Det ska bli spännande att se hur konsulterna, tjänstemännen och inte minst politikerna har tagit till sig synpunkterna från dem de är till för. Jag återkommer med en rapport efter mötet.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar