torsdag 24 november 2011

En grundläggande analys krävs

Inom område efter område i vårdkedjan kommer oroväckande fakta i dagen. I vissa fall försvåras insyn och analyser av vad som skett. Utan att spekulera i skälen till detta, kan vi säkert vara överens om att det samtidigt försvårar en ordentlig analys av problemen och därmed effektivare åtgärder. Det är naturligtvis oacceptabelt, ur ett skattebetalarperspektiv, att inte avtal och förhållanden hos entreprenörerna är fullt tillgängliga för insyn. Exempelvis har inte personalen samma möjlighet att berätta om sina arbetsförhållanden - den så kallade meddelarfrieheten, som ger offentliganställda rätt i lag att berätta om förhållanden på en arbetsplats.

Den senaste upprörande skandalen gäller lille Maximilian, som vi kunnat följa på bloggen. Det har visat sig att SOS Alarm har raderat (!) delar av de inspelade samtalen, samtidigt som det pågår en LEX Maria, det vill säga en utredning.
SOS%20raderade%20information%20i%20patientjournal

0 kommentarer:

Skicka en kommentar