tisdag 17 maj 2011

Projektet

Nästa projekt är på gång. Äntligen! Det är alltså dags att ta sig an den gamla boden, som för länge sedan stod längs ner i sydvästra delen av tomten och då troligtvis fungerade som sjöbod/brygghus. Boden flyttades till sitt nuvarande läge någon gång efter 30-talet. På hälsö vänners hemsida finns ett flygfoto från den tiden, där man kan se bodens gamla placering. När vatten och avlopp byggdes ut i början på 60-talet och bron mellan Öckerö och Hälsö byggdes av all sprängsten som blev över, skaffades det bil och boden blev garage. Resterna av ett utedass fanns kvar när vi tog över Anneborg och på motsatta långsidan, mot Fyrvägen, finns fortfarande två gamla dörrar. Garageporten mot öster har alltså inte funnits från början.

Det som ska hända nu är att boden delas av i två delar. Den delen som vetter mot uteplatsen kommer att få en liten altan och en dubbeldörr. Uteplatsen och uterummet knyts ihop med en trappa och kommer att bli en bra tillgång till uteplatsen, som har kvällsol på sommaren. Etapp ett blir att göra trappan och den lilla altanen. Nästa etapp blir att göra om fasaden och montera dörren. Etapp tre blir mellanväggen och ett nytt golv. Idag är det betong och det kommer att bli klinker när det är klart. Förhoppningsvis i höst. Men det sa jag redan för två år sedan.

Sedan är det väl färdigt?

Nej, jag har köksingångstrappan mot norr och altanen mot söder kvar. Bägge dessa ska beläggas med skiffer, men hur och när? Trappan ska få smidda, galvaniserade trappräcken, är det tänkt.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar