söndag 26 september 2010

Inför 1 oktober

I dag på eftermiddagen hade vi en avstämning, i gruppen som numera kallas kwiagruppen, angående kommunens Programplan för Hälsö. Vi samlades i lillskolan och 30 engagerade personer infann sig. Vad som är kännt finns det fem grupper som sammanställer synpunkter. Utöver kwiagruppen är det Hamnföreningen, Hälsö vänner, Brunnsbacken, med Folke i spetsen, samt Långa vikens hamnförening. Jag är medlem i samtliga tre föreningar och ingår i kwiagruppen varför det blivit en del diskussioner och remissarbete.

Under dagens möte fick vi en genomgång av de synpunkter som Långa vikens hamnförening har och de olika listorna som upprättats kunde skrivas på under mötet. Senkomna synpunkter hanteras genom att texterna är tillgängliga digitalt och att man då kan justera texten, efter eget önskemål, för att sedan lämna det som ett eget förslag.

Nu ser vi fram emot att nämndens ordförande håller sitt löfte och genomför ett nytt informationsmöte i november.

Innan informationsmötet arbetade vi lite på ytan allra längst upp på tomten. Träd och buskar kom i jorden igår och nu var det lite efterarbete med aterställa markytan. Det var en hel del jobb med att gräva upp sten och forsla bort stenen till hamnen. Därefter har vi återfyllt med 750 liter harpad jord, där planteringsgroparna för träd och buskar grävts. Vi gjordde också lite justeringar av stenpartiet. Trädgårdens övre del består nu av örtagården, smultronstället och fruktträdgården. Låter väl trevligt, eller hur.

Fruktträdgården börjar ta form
Det återstår en del arbete i fruktträdgården. Dels ska vi hitta en svarta vinbärsbuske som vi vill ha och dels ska vi ha ett komposthörn. Lite sten ska flyttas och marken städas från sten som vi sparat för eventuellt behov. Jag ska göra klart trappan, som hittills är provisorsiak och funderar även på att göra en handledare till den. Vi har också köpt in en del belysning, som vi hoppas få på plats. Det finns alltså lite kvar att göra.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar