måndag 6 september 2010

Äldreomsorg i förvandling

Den snabba utvecklingen inom IT och demografiska förändringar, med en växande andel äldre i befolkningen, gör att nya lösningar ständigt prövas och ibland införs inom äldreomsorgen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har också blivit en dörröppnare, då detta ofta krävt nya metoder för uppföljning av kvaliten i de tjänster som levereras. Metoder för de insatser, av omvårdnads- och servicekaraktär, som ska utföras omprövas ständigt och nya metoder testas, eftersom de är personalintensiva och därmed kostsamma. I Katrineholm testas en "robot" och i Backa, Göteborg testas webkameror hos fyra personer. Dessa slipper därmed ett störande besök, en eller flera gånger per natt. Baksidan är det integritetsintrång som en kamera i sovrummet innebär. Just detta tar Rick Falkvinge, Piratpartiets ledare, fasta på i sin blogg. När ställningstaganden av detta slag görs med en enda utgångspunkt - integriteten - blir det orimligt.

När jag på uppdrag av HSB Göteborg och Telia, för några år sedan fick uppdraget att ta fram en plattform för framtidens bostäder var IT en självklar del av det koncept som arbetades fram. Konceptet hade idén "en bostad för livet" som förebild. Det vill säga, hela livet. Både som fullt funktionsduglig och med omfattande nedsättning av funktionsförmågan. Integriteten var en självklarhet och baserades på egenmakt. Någon "övervakning" av en odefinierbar institution var aldrig någon del av konceptet.

Sedan dess har sociala medier gjort ett kraftfullt intåg, Skype för kommunikation med avlägsna släktingar och vänner är en självklarhet, flickr för att dela med sig av sina fotografier och så vidare, i ett tempo som är nästan orimligt högt. Att då bli vid sin läst i den kommunala kärnverksamheten tycks inte bara oklokt, det är nonchalant mot dem den är till för. Man kan för jämförelsens skull fråga sig vad eleverna skulle säga om man inte fick använda datorer i skolarbetet!
Även i vår lilla kommun förekommer utveckling av verksamheten med IT och man har till exempel infört digitala pennor för dokumentation i hemtjänsten. I en glesbygdskommun som vår, där kommunikationer inte alltid är självklara och givna, är webbkameror för exempelvis tillsyn nattetid en motiverad lösning.

1 kommentar:

  1. Många äldre och människor med funktionsnedsättningar är ofta socialt isolerade. Olika komplement av tekniska hjälpmedel bidrar till att förutom personliga besök, så kan man titta till de som behöver det oftare.

    SvaraRadera