tisdag 21 september 2010

Plan för hamnplan

I går kväll träffades Hälsö fiskehamnsförening för en genomgång och diskussion om Planprogrammet och de förslag som hamnföreningen, Hälsö vänner och enskilda initiativtagare hade i ärendet. En sak som förvånade alla var den dåliga samordningen med Översiktsplanen, som uppdaterades för bara några år sedan. Exempelvis är de delar av Stuvö som nu föreslås för vinteruppställningsplatser för båtar, i den reserverad som utvecklingsområde för bebyggelse. Någon sa att vänsterhanden inte visste vad högerhanden gjorde. Mötet var också helt eniga i det olämpliga att förlägga en hög byggnad på tvären, nere i hamnen, på nuvarande busshållplats.

Ett förslag som lämnades av en enskild person gällde utvecklingen av Bastholmen. I Programplanen talas om att flytta båtarna från vinteruppställningsplatserna, för att ge plats åt t ex husbilar. Något som redan idag görs, då husbilar kan nyttja platsen på sommaren, när båtarna är i sjön. Programplanen verkar här ovanligt ogenomtänkt. Istället för att "annonsera" hamnen mot sjön med ett spa eller flotta villor, borde det utgöras av en inbjudande strandpromenad med grill-, bad- och sittplatser. Gärna ett inbjudande trädäck längs östra stranden.  Det skulle få många fritidsbåtar att gira in i hamnen för natthugg.

Thore kommer nu att sammanställa inkomna synpunkter och lägga ut dessa på hamnens hemsida. Den som önskar kan sedan skriva under, innan den lämas till kommunen 1 oktober. Troligtvis kommer listan att hängas i postlokalen.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar