måndag 13 september 2010

Mobilisering II

Till mötet i Lillskolan kom ett drygt tjugotal personer, med anknytning till södra delen av Kwia. Syftet var att diskutera kommunens utvecklingsplaner för Hälsö. Särskilt planerna för Kwia.
Hur kommer vår välkända "sky line" att förändras?
Vi som var där var rörande överens om att kommunens planer inte delades av Hälsöborna. Det fanns flera frågetecken kring hur kommunen avsåg ändra användningen av hamnplan, från ett område dit alla har tillträde, till ett område med nya tomter för fastigheter som begränsar tillträdet, minskar parkeringsytor och dessutom blir till olägenhet för många boende i området.

Här behövs en trappa för tillgängligheten till huset, inte ett nytt hus framför, som låser in befintliga hus
Vi enades om följande:

Efter informationsmötet den 14 september ska vi skriva inlagor till kommunen, angående de invändningar vi har. Dessa ska vara ankomna till kommunen 1 oktober. De som vill får hjälp med skrivandet.

Ansvarig politiker kontaktas för att säkerställa närvaro den 14: e och är även välkommen att delta i kommande möten i Lillskolan. (Mats Torgeby och planarkitekten kommer att delta den 14:e)

Nytt möte i Lillskolan på lördag kl 17. Alla intresserade är välkomna att delta. Vi kommer även att genomföra ett sammanfattande möte helgen därpå, inför den eventuella inlämningen av inlagorna.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar