tisdag 14 september 2010

Hälsöborna går man ur huse

Idag var vi inbjudna till Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte angående det programförslag nämnden låtit ta fram. Ett sextiotal Hälsöbor hade hörsammat inbjudan och det var en engagerad skara som ställde många frågor till ordföranden, Mats Torgeby - som förresten också är Hälsöbo - och de involverade arkitekterna. Även förvaltningschefen deltog, liksom nämndsekreterare och planarkitekten. En bra uppslutning, även från kommunen, alltså.

Några av de intresserade Hälsöborna
Programmet presenterades av byråns konsulter och en mängd frågor och ifrågasättanden framfördes. Stämningen var positiv, mycket tack vare Mats övertygande försäkran om att sista ordet på intet sätt var sagt, att det tvärtom var ett första idéutkast vi tog del av. Samtidigt var vi flera som framförde att det vore en god idé att göra ett omtag, så att den klokskap och kreativitet som finns hos Hälsöborna kom programmet till godo och att härigenom också fick en bättre demokratisk förankring. Här misslyckades vi och är nu tvingade att lämna våra synpunkter skrifligen, senast 1 oktober. Tore, hamnföreningens ordförande inbjöd hamnföreningens medlemmar till ett rådslag den 20:e september. Närmare anvisningar om tid och plats finns i postlokalen. Då ska frågor rörande hamnområdet och förslagen i Programmet och som rör hamnen dryftas. Vi som bor runt Kwia träffas i Lillskolan igen på lördag kl 17. Vi ska då försöka sammanfatta våra synpunkter i skrivelseform.

Mats Torgeby lovade oss ett nytt möte efter att konsulterna bearbetat inkomna synpunkter och förslag. Detta möte kan vi förvänta oss en bit in i november. Efter detta tar planarbetete vid, dvs arbetet med detaljplanerna i de olika delarna av samhället. Grundprincipen för denna rätt så kostsamma process är att den ska vara finansierad, vilket i praktiken innebär att de olika intressenterna (Benholm, Hälsö vänner, Hamnföreningen och kommunen) ska stå för dessa kostnader. För kommunens del var man tydlig med att det kunde innebära försäljnuing av byggrätter, bl a i Kwia.

1 kommentar:

  1. En perfekt sammanfattning av kvällen Ronald!
    Helt klart så är det viktigt att bra skrivelser kommer in till kommun till den 1/10.

    /T Crona

    SvaraRadera