måndag 24 januari 2011

Husen blir yngre, fast äldre

Här på hälsö sker oftast en relativt omfattande renovering och upprustning av gamla hus, i samband med att husen övertas av nya ägare. Inte konstigt, då många inte är renoverade på 50 - 60 år. När man tar itu med detta är det, som tur är, så kallad varsam renovering som gäller. Många väljer att försöka återställa huset som det såg ut innan man i funktionalistisk anda beklädde husen med eternite. Återställandet blir en återgång till en romantisk stil, med mycket vitt och mycket snickarglädje, eftersom det är tidstypiskt för när dessa gamla skärgårdshus en gång byggdes. Så genom föryngringen blir hela samhället lite "äldre", paradoxalt nog. Vårt eget hus har genomgått just en sådan "föräldring" och i GP:s bostadsbilaga idag är det ett rep om ett par ö-grannars hus och deras jobb. Läs det!
Vårt Anneborg. Föga romantiskt, men med potential

0 kommentarer:

Skicka en kommentar