onsdag 24 mars 2010

Säg din mening!

Förra året fattade utbildningsnämnden beslutet att mer än hälften av skolorna i kommunen skulle avveckla några av de lägre årsklasserna. Endast de allra yngsta barnen skulle därmed kunna gå i skola på sin egen ö. Barnen skulle istället färdas från ö till ö, till någon av skolorna på de största öarna. Beslutet fattades på ett underlag som i allt väsentligt utgjorde en utredning om lokalbehovet. Bara detta är anmärkningsvärt - lokalbehovet, inte barnens behov, står i fokus. Efter en remissrunda, där ett stort antal remisslämnare är mycket kritiska till utredningen, fattar så nämden detta beslut. Ett beslut som onekeligen har splittrat kommunen. Det till och med en grupp på Facebook för att rädda skolorna. Det startades även en namninsamling.

I morgon, torsdag kl 18, kan du delta i en manifestation vid kommunhuset. Visa din mening. Öarna behöver sina skolor för barnens och vår framtidstros skull.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar