onsdag 4 augusti 2010

Ett steg närmare

Under några dagar har vi fokuserat på att komma framåt, när det gäller planeringen av den övre delen av tomten. Exakt hur det kommer att bli är för tidigt att säga något om, men nu har vi röjt upp det område som vi i rivnings- och byggfasen av vårt hus fyllde upp med allt möjligt: sten, skrotbetong, betongtegel, sand och jordmassor. Visionen var då att bygga ett mindre hus på den delen av tomten. Så blev det inte av olika skäl och därmed blev inte heller den delen optimal för det nya syftet, nämligen som trädgård. Nu är det som sagt röjt och det projektet påbörjades redan i höstas, då jag gjorde trädäcket där. Det känns bra att ha kommit ett steg längre.

Färdigröjt och de minsta stenarna som plockats och sållats läggs tillbaka som mackadam. Ytterligare 10 cm behövs innan markduken läggs ut.
Under upprensningen har jag siktat fram knappt två kubik jord och dessutom fyra fraktioner med sten och betong. Betongen ska till tippen, det mesta av stenen ska kärras ner till hamnen, där jag fått lov att tippa stenen. Småsten som siktats bort från jorden åker tillbaka i hålet, som ändå ska få ett dränerande lager mackadam i botten och därefter ska en odlingbädd snickras på plats. De största stenanrna ska användas som trapp- och trampstenar samt i ett nytt stenparti. Slutligen lägger vi på natursingel runt odlingsbädden. Det är yterligare några detaljer som ska komplettera det hela, som en fortsättning på avskärmningen mot parkeringen och en trappa mot den högsta nivån på tomten, som gränsar mot Fyrvägen. När vi är framme där, är trädgården färdig. Men vi får säkert fler idéer.

Parallellt med detta Har kära L jobbat med ett annat projekt - en gammal cafémöbel, som sett sina bästa dagar. Den har blästrats av med högtryckstvätten, stålborstats och därefter målats vit. Det blev riktigt bra. Små möbler, här och där i lä eller sol, är trevligt.

Färdigt för tippen, men nu som nytt

0 kommentarer:

Skicka en kommentar