måndag 2 augusti 2010

Upp i rök?

En skröna, som vi hört några gånger, är ganska mustig och komisk. Händelsen bör ha utspelats någon gång på första halvan av förra seklet. Så här var det:

I ett hus nära vårt bodde en fiskare och hans familj. Fisket bedrevs på Nordsjön och man landade fisken i England. Hem kom besättningen till jul och midsommar. Vid en av fiskeperioderna behövde ommen (den murade bakugnen) repareras och fiskarhustrun beställde och fick arbetet utfört av en murare, som bodde precis vid hûvvet. När fiskargubben kom hem och fick se att ommen var lagad blev han orolig. Han hade nämligen gömt ett helt års förtjänst från fisket bakom en lös sten i murverket. När han fick huggit upp och lossat på stenen fanns pengarna ingenstans att finna. Mäkta förgrymmad sökte han upp muraren, som förnekade någon som helst kännedom om några pengar och menade, att hade det funntis några, så hade de nu brunnit upp, om de var borta. Fiskaren hade inget att sätta emot, vad skulle han göra. Hela byn talade om detta, vilket var en nesa för fiskaren. En tid senare kom muraren med en sprillans ny båt. Den döptes av byborna till Ommbåden.

Oftast är skrönorna roligare än den sanna historien. Eftersom jag fått huset utpekat kunde jag fråga en granne, vars farfar hade ägt det aktuella huset, om hur det förhöll sig med saken. Han bekräftade i princip historien. Fiskaren var hans farbror och händelsen hade slutat i tinget, dock utan någon uppgörelse. Båten hade kalats Bagommbåden.
Ommbåtar?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar