onsdag 11 augusti 2010

Uppdatering från gropen

Sedan semestern slutade och jag började arbeta i måndags har det inte hänt särskilt mycket i gropen. Jag har finputsat bärlagret av mackadam med hjälp av laserinstrumentet jag lånat och vi har kompletterat materialinköpet av virke till odlingslådan samt köpt en björnbärsplanta. Kära L och jag har också funderat en hel del på hur anslutningen mellan "gropen" och den översta delen av tomten ska göras och hur vi ska ta oss an den sista, översta delen. Från trädäcket kommer man att ta ett trappsteg ned i gropen, på c:a 15 cm. På andra sidan gropen, där denna ansluter till den översta delen av tomten är det en höjdskillnad på c:a 40 cm. Det behövs alltså någon slags trapp dit upp. Men vilken sort? Tre alternativ övervägs: en i tryckt virke (som harmonierar med trädäcket); en med vanglarna i galvat stål och steg i tryckt virke (snyggare, hållbarare); använda sprängstenen som finns (billigare, mindre arbete med bortforsling av sten. Just nu lutar det åt det sista, sprängsten.
Gropens övergång till den översta delen av tomten, där trappan ska placeras. På bilden ser man björnbäret som ska planteras till vänster, i hålet som är förberett.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar