söndag 21 november 2010

Befängt

Jag ska inleda med att jag kan uppfatas som partisk i detta inlägg. Mellan år 1996 och 2000 arbetade jag på Bostads AB Poseidon. Det bolag som kanske fått utstå mest spott och spe under den granskning som Uppdrag granskning och övrig media usatt de kommunala bolagen i Göteborg för och som lett till det fördömande epitetet "Den korrupta staden".

I dagens GP kan man läsa att Hyrestgästföreningen (HGF) inte vill att hyresgästerna ska betala för fastighetsägarnas slarv. I ett pressmeddelande skriver HGF att..."De missförhållanden som förekommit hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg ska självklart inte betalas av hyresgästerna. De ska givetvis hållas skadeslösa". Tyvärr går det inte att hitta pressmeddelandet på HGF:s webbsida, trots att det är utskickat till media, så jag refererar till citatet i GP.

Innan jag går in på HGF:s krav ska jag vrida tillbaka klockan till tiden då jag arbetade i Poseidon.

När jag började min anställning 1996 var 2 000 av 27 000 lägenheter tomma! Det fanns fortfarande statliga räntesubventioner och utan dessa hade bolaget inte varit lönsamt. Ett enormt förändringsarbete inleddes för att åstadkomma den strukturomvandling som var nödvändig, eftersom räntesubventionerna skulle avskaffas på en treårsperiod. Tidshorisonten var fyra till fem år för att lyckas med strukturförändringarna. Det gjorde bolaget, men totalt 800 personer fick lämna sina jobb. Stora förändringar gjordes i fastighetsbeståndet och i den utvecklingsgrupp som jag tillhörde tog vi sikte på framtiden. Vi genomförde det första införandet av bredband i större skala till flerfamiljshushåll och sjösatte en så kallad comunity, med adressen kvarteret.nu. Detta var 1998. Idag finns det visst något som heter facebook. Vi införde närdemokrati, hus- och miljövärdar. Genom alla dessa visionärers arbete är bolaget idag ett friskt bolag, med sunda affärer. Det som kommit fram i media har inte handlat om chefer som tillskansat sig fördelar eller en "massa pengar". Det har handlat om enskilda personer som brutit mot bolagets policy och även lagen. De ska straffas genom lagföring och hålla bolaget skadeslöst genom att de får betala tillbaka vad de knyckt.

En (1) chef blev uthängd för att han och några kompisar årligen åker till fjällen. Genom åren har deras karriärer fört dem hit och dit i arbetslivet, men de har hängt ihop genom denna årliga kamratresa. Någon kör, någon står för maten, någon för stugan. Man turas om. I framställningen blir det en muta. Mygel och korruption. Det kan andra tro, inte jag.

En av nyckel- och framgångsfaktorerna för strukturomvandlingen var ett betydande införande av IT-stöd i alla led i kärnverksamheten. När man gör en så omfattande förändring av verksamheten måste man också säkerställa att rutinerna fortfarande fungerar efter förändringarna, men här, liksom i alla andra verksamheter, strävar man mot större individuellt ansvar och egenkontroll. Här behöver bolaget uppenbarligen se över sina rutiner, så att inte frestande luckor uppstår i rutinerna. I det uppmärksammade fallet, med de två personerna som tillskansat sig betydande belopp genom att dela upp fakturorna i mindre poster, för att undgå kravet att chefen skulle attestera, krävs det förändringar.

Nu till HGF:s "krav". För mig är det helt befängt att, som HGF, kräva att kommunen ska ta ansvar och hålla hyresgästerna skadeslösa. Vilken skada? Hur stor är den? Exakt vilken hyresgäst har lidit skada och på vilket sätt? Särskilt om rackarna får betala tillbaka vad de knyckt. Menar HGF att alla Göteborgare, vare sig de bor i villor, radhus, bostadsrätter, privatägda och kommunala hyresrätter, genom skattemedel ska hålla hyresgästerna skadeslösa? Vad menar HGF?

Den externa granskaren KPMG har påvisat svagheter i rutinerna för bland annat upphandling, de har inte påvisat dåligt resultat i upphandlingarna. Det är en inte betydelselös destinktion. För att en skada ska anses ha uppstått måste man visa att upphandlingen lett till sämre villkor, än den skulle gjorts om alla regler följts. Vi vet inte ens vilka regler man brutit mot.

Jag anser att det finns två saker som man kan ha uppsikt på i det här fallet: hur nöjda är Poseidons hyresgäster med sin förvaltare? Hur hög hyra betalar Poseidons hyresgäster, jämfört med andra hyresgäster?

I årliga nationella och egna undersökningar har ett så kallat Nöjd KundIndex (NKI) beräknats utifrån enkäter till hyresgäster i hela Göteborg. Poseidons har gått från dryga 60 (på en 100-gradig skala), till årets 75. Jag påstår att det är ett mycket bra resultat som peronalen på Poseidon har anledning att känna stolthet för.

När det gäller hyresnivån så förhandlas den årligen med HGF och är varken högre eller lägre än andra aktörers i samma segment - kommunala hyresrätter, det vill säga allmännyttan. Om man ska visa att en hyresgäst lidit skada så blir det mycket svårt. Utöver de generella problemen handlar det även om att det ekonomiska ansvaret är delegerat. Om en krabat i ett distrikt lägger rabarber på pengar så påverkar det bara det distriktets ekonomi och inte ens hela det distriktet, utan ett visst område i distriktet. Det går inte att härleda en hyra i andra änden av staden till just det skurkstrecket.

Nu är det mer än tio år sedan jag lämnade Poseidon och jag är fortfarande väldigt stolt över det förändringsarbete vi genomförde då och det är med stor förvåning jag ser hur HGF nafsar bolaget i strupen. HGF får årligen betydande belopp av alla fastighetsägare. Till och med för lägenheter på äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionshinder, kräver HGF att få en bit av kakan. Jag har personligen försökt att förhandla bort avgifterna för dessa grupper, helt utan framgång eller förståelse från HGF. Detta påverkar hyresnivåerna betydligt mer än de belopp som nämnts i granskningen eftersom fastighetsägaren får betala en förhandlingsavgift för samtliga lägenheter, inte bara för medlemmarnas och att fastighetsägaren ska göra detta för resurssvaga personer, som garanterat inte är medlemmar i HGF, är direkt oetiskt, enligt min mening.

Dessutom har, innan HGF:s pressmeddelande skickades ut, koncernchefen avgått. Oavsett de bakomliggande faktorerna så är det ett tecken på ansvarstagande och jag är säker på att den tillförordnade chefen - Östen Karlsson - kommer att fortsätta arbetet med att förbättra ledningsstrukturen i koncernen. Ett arbete som pågått hela hösten och troligtvis redan gjort det omöjligt att kopiera just de kryphål som fanns. Tyvärr finns det ohederliga individer och nya sätt att tillskansa sig fördelar kommer kreativa människor alltid på.

Kör på Poseidon - ni är duktiga!

Uppdatering:
Klipp från P4 nyheter, måndag 22 november: intervju med Bengt Svensson, ordförande för HGF, västra regionen.

HGF:s pressmeddelande publicerad på Newsdesk.

3 kommentarer:

 1. HGF är en bedrövlig rest av ett socialistiskt tänk med samma typ av tvångsanslutning som många fackföreningar haft till "det stora partiet". Visserligen får du betala en frivillig medlemsavgift, men tvånget ligger i att de har förhandlingsmonopol och jag som hyresgäst kan inte byta om jag är missnöjd med hur de företräder mig. Hela principen för hur de får sina ekonomiska medel är om något korrupt. Var en gång med där, men lämnade för många år sedan.
  Det är givetvis helt rätt att den som stjäl från Poseidon skall betala, men invånarna i Göteborg skall givetvis inte kollektivt betala det. Skall de i så fall göra det om någon i t ex en bostadsrättsförening skulle stjäla från föreningen. Om inte saknar deras agerande all logik.
  Det är ett exempel på maktfullkomliga (kommunistiska?) ombudsmäns klåfingrighet och dumhet.

  SvaraRadera
 2. Erik, aktiv i Hgf21 november 2010 22:45

  Lasse, Det är snarare du som har en föråldrat syn på bostadsmarknadens parter. Jag kan upplysa dig om att Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen tillsammans med Regeringen nyligen reformerat reglerna för hyressättningen och bland annat tagit bort Allmännyttans hyresnormerande roll.

  Regionalt, exempelvis i Stockholm pågår ett arbete med att systematisera hyressättningen mot en modell likt den i Göteborg där det finns en tydligare koppling mellan förvaltningskvalitet och hyresnivå.

  Hyresgästföreningens förhandlingsroll har ett brett stöd i riksdagen eftersom det ger marknaden stabilitet.

  För att skapa förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad måste vi bort från ett förlegat vi och dom- tänkande. Bra förhandlingar bygger på förtroende mellan parterna. Att utmåla Hyresgästföreningen som korrupt och kommunistiskt är ett steg i motsatt riktning.

  Det finns bra hyresvärdar som kan kombinera ansvarstagande med affärsmässighet. Sen finns det oseriösa hyresvärdar som tar genvägar och agerar oetiskt och olagligt för att maximera sina vinster. Det ger branschen ett dåligt rykte som i förlängningen leder till ökad reglering, krav på insyn och tillsyn vilket drabbar även dem hyresvärdar som idag gör ett bra jobb.

  Ps. Kommunen är ägare till de bolag som nu är föremål för utredning. Den tar årligen del av vinsterna från Allmännyttan. Kommunstyrelsen och demokratiskt valda ledamöter i bolagsstyrelserna bär ansvaret för att det saknats rutiner för att förhindra korruption; att det varit möjligt att debitera kostnader för underhåll som inte utförs. Det kan omöjligt vara hyresgästerna som skall betala den kostnaden. Vad vi som skattebetalare och medborgare kan göra är att utkräva politiskt ansvar, men tills dess får vi dela på notan.

  SvaraRadera
 3. Det kan omöjligt belasta övriga kommuninnevånare. De har inte det ringaste med saken att skaffa.

  SvaraRadera