torsdag 18 november 2010

Nästan bäst!

Öckerö utmärker sig ofta på ett positivt sätt. I Socialstyrelsens brukarundersökning, som publiceras idag i Dagens Samhälle kan man läsa om detta. Tyvärr kunde man också i GP läsa om Taremarks mindre lyckade affärer som ledande moderat politiker under många år. Trots en fällande dom som ger lägst 6 månaders fängelse klarade han, liksom en "medbrottsling", sig undan med en villkorlig dom. Åklagarens (!) motivering var att brottet hände för så länge sedan. En intressant motivering av en åklagare.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar