måndag 29 november 2010

Hörs vi?

Jag läste i GP att allt fler Stockholmare tar plats i de församlingar besluten fattas och övriga får finna sig i ett minskat inflytande. Västsvenskarna blir allt mer sällsynta. Det framgår inte av artikeln om stockholmarna är infödda eller inflyttade. Är exempelvis Carl Bildt från Stockholm eller från Halmstad?

Jag kan tänka mig att det även är så på det lokala planet. Öckerö kommuns kommunalråd är göteborgare och minst en nämndsordförande är det också. En av kommunrevisorerna är från Halmstad. Jag vet faktiskt bara säkert att en nämndsordförande är infödd fotöbo, men det får vara osvuret. Bland ledamöterna lär det vara många inflyttade. Frågan är dock om det har någon egentlig betydelse, för att kunna företräda en viss politik eller ideologi.

Kommunen har dock ett landstingsråd, Jan-Åke Simonsson och Olle Ludvigsson, som är EU-parlamentariker, är från Hälsö. Så nog hörs våra röster över nejden.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar